Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-0079/2006 (B6-0322/2006)

Arutelud :

PV 05/07/2006 - 16
CRE 05/07/2006 - 16

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 5. juuli 2006 - StrasbourgLõplik väljaanne

16. Vastastikune teabemenetlus varjupaiga ja sisserände valdkondades * - Sisserändajate integreerimine ELis - Euroopa Liidu sisserändepoliitika
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus vastastikuse teabemenetluse kasutuselevõtmise kohta seoses liikmesriikide meetmetega varjupaiga ja sisserände valdkondades [KOM(2005)0480 - C6-0335/2005 - 2005/0204(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Patrick Gaubert (A6-0186/2006)

Raport strateegiate ja vahendite kohta sisserändajate integreerimiseks Euroopa Liidus [2006/2056(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Stavros Lambrinidis (A6-0190/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0061/2006), mille esitas(id) Martin Schulz ja Martine Roure fraktsiooni PSE nimel komisjonile: Euroopa Liidu sisserändepoliitika (B6-0311/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0064/2006), mille esitas(id) Ewa Klamt fraktsiooni PPE-DE nimel komisjonile: ELi sisserändepoliitika (B6-0313/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0070/2006), mille esitas(id) Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Euroopa Liidu rändepoliitika (B6-0318/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0073/2006), mille esitas(id) Jeanine Hennis-Plasschaert fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Euroopa Liidu sisserändepoliitika (B6-0319/2006)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0079/2006), mille esitas(id) Roberta Angelilli ja Romano Maria La Russa fraktsiooni UEN nimel komisjonile: ELi sisserändepoliitika (B6-0322/2006)

Patrick Gaubert tutvustas raportit (A6-0186/2006).

Stavros Lambrinidis tutvustas raportit (A6-0190/2006).

Ewa Klamt esitas suuliselt vastatava küsimuse B6-0313/2006.

Manuel Medina Ortega (autorite asendaja) esitas suuliselt vastatava küsimuse B6-0311/2006.

Jeanine Hennis-Plasschaert esitas suuliselt vastatava küsimuse B6-0319/2006.

Jean Lambert esitas suuliselt vastatava küsimuse B6-0318/2006.

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Dimitrios Papadimoulis (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Kudrycka fraktsiooni PPE-DE nimel, Claude Moraes fraktsiooni PSE nimel, Ona Juknevičienė fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sebastiano (Nello) Musumeci fraktsiooni UEN nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Carlos Coelho, Józef Pinior, Tatjana Ždanoka, Kyriacos Triantaphyllides, Derek Roland Clark, Jan Tadeusz Masiel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Louis Grech, Miguel Portas, Andrzej Tomasz Zapałowski, James Hugh Allister, Simon Busuttil, Stefano Zappalà, David Casa ja Franco Frattini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 06.07.2006protokoll punkt 6.11 ja 06.07.2006protokoll punkt 6.16.

Viimane päevakajastamine: 29. august 2006Õigusalane teave