Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2058(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0249/2006

Ingivna texter :

A6-0249/2006

Debatter :

PV 05/09/2006 - 18
CRE 05/09/2006 - 18

Omröstningar :

PV 06/09/2006 - 7.6
CRE 06/09/2006 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0341

Protokoll
Tisdagen den 5 september 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

18. Förbättring av befolkningens psykiska hälsa - mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen (debatt)
CRE

Betänkande om förbättring av befolkningens psykiska hälsa - mot en strategi för psykisk hälsa i Europeiska unionen [2006/2058(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: John Bowis (A6-0249/2006)

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

John Bowis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kathy Sinnott (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Marta Vincenzi (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Françoise Grossetête för PPE-DE-gruppen, Evangelia Tzampazi för PSE-gruppen, Jolanta Dičkutė för ALDE-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, och Avril Doyle.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Dorette Corbey, Marios Matsakis, Jean Lambert, Jiří Maštálka, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis, Justas Vincas Paleckis, Marian Harkin, Jean-Claude Martinez, Christa Klaß, Bogusław Sonik, Richard Seeber, Frieda Brepoels, Péter Olajos, Eija-Riitta Korhola, Thomas Ulmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 06.09.2006.

Senaste uppdatering: 8 januari 2007Rättsligt meddelande