Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0594/2006

Debatter :

PV 15/11/2006 - 12
CRE 15/11/2006 - 12

Omröstningar :

PV 16/11/2006 - 6.3

Antagna texter :

P6_TA(2006)0493

Protokoll
Onsdagen den 15 november 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Konvention om förbud mot biologiska och kemiska vapen, splitterbomber och konventionella vapen (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Konferens om utvärdering av konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (BTCW) som skall hållas 2006

Paula Lehtomäki (rådets tjänstgörande ordförande) och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Achille Occhetto, Raül Romeva i Rueda, Ana Maria Gomes, Paula Lehtomäki och Margot Wallström.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Giorgos Dimitrakopoulos och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, om den sjätte konferensen om översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen som skall äga rum i Genève den 20 november-8 december 2006 (B6-0585/2006),

- Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes och Achille Occhetto för PSE-gruppen, om konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen), klusterbomber och konventionella vapen (B6-0586/2006),

- Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto och Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, om konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen), klusterbomber och konventionella vapen (B6-0587/2006),

- Mogens N.J. Camre, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen, om den sjätte konferensen om översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) som skall äga rum i Genève den 20 november–8 december 2006 (B6-0593/2006),

- Elizabeth Lynne och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om den sjätte konferensen för översyn av konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTV-konventionen) som skall äga rum i Genève den 20 november–8 december 2006 (B6-0594/2006),

- Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om biologiska vapen och inhumana konventionella vapen (konferenserna i november 2006 om översyn av BTV-konventionen och konventionen om vissa konventionella vapen) och behovet av förbud mot klusterammunition (B6-0611/2006).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 16.11.2006.

Senaste uppdatering: 2 februari 2007Rättsligt meddelande