Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0608/2006

Συζήτηση :

PV 16/11/2006 - 12.2
CRE 16/11/2006 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2006 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0502

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.2. Μπαγκλαντές
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0595/2006, B6-0599/2006, B6-0601/2006, B6-0605/2006, B6-0608/2006 και B6-0612/2006

Οι Jaromír Kohlíček, Frédérique Ries, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Thomas Mann και Gérard Onesta παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Marek Aleksander Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2006.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου