Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0597/2006

Συζήτηση :

PV 16/11/2006 - 12.3
CRE 16/11/2006 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2006 - 13.3
CRE 16/11/2006 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0503

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12.3. Ιράν
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0597/2006, B6-0602/2006, B6-0604/2006, B6-0607/2006, B6-0609/2006 και B6-0614/2006

Οι Daniel Strož, Christa Prets, Frédérique Ries, Bernd Posselt, Adam Bielan και Carl Schlyter παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι John Purvis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2006.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου