Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0612/2006

Συζήτηση :

PV 16/11/2006 - 12.2
CRE 16/11/2006 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2006 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0502

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.2. Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0595/2006, B6-0599/2006, B6-0601/2006, B6-0605/2006, B6-0608/2006 και B6-0612/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0595/2006

(αντικαθιστά τις B6-0595/2006, B6-0599/2006, B6-0601/2006, B6-0605/2006, B6-0608/2006 και B6-0612/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Thomas Mann, Charles Tannock και Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Neena Gill και Robert Evans, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Frédérique Ries και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Gérard Onesta και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0502)

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου