Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0614/2006

Συζήτηση :

PV 16/11/2006 - 12.3
CRE 16/11/2006 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2006 - 13.3
CRE 16/11/2006 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0503

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.3. Ιράν (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0597/2006, B6-0602/2006, B6-0604/2006, B6-0607/2006, B6-0609/2006 και B6-0614/2006

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0597/2006

(αντικαθιστά τις B6-0597/2006, B6-0602/2006, B6-0604/2006, B6-0607/2006, B6-0609/2006 και B6-0614/2006):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Gahler, Bernd Posselt και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Christa Prets και Lilli Gruber, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Marco Cappato, Marco Pannella και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Angelika Beer και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Giusto Catania και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Romano Maria La Russa, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan και Mogens N.J. Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2006)0503)

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου