Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0190(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0333/2006

Viták :

PV 29/11/2006 - 18
CRE 29/11/2006 - 18

Szavazatok :

PV 30/11/2006 - 8.21
CRE 30/11/2006 - 8.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0524

Jegyzőkönyv
2006. november 29., szerda - BrüsszelVégleges kiadás

18. Kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységek hetedik keretprogramja (2007–2013) ***II - Az Európai Közösség hetedik keretprogramjában (2007-2013) való részvétel szabályai, a kutatási eredmények terjesztése ***I - Az Euratom hetedik keretprogramjában (2007-2011) valórészvétel szabályai, a kutatási eredmények terjesztése * - A "Személyzet" elnevezésű egyedi program (az EK hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramja, 2007-2013) * - Az "Ötletek" elnevezésű egyedi program (az EK hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramja, 2007-2013) * - A "Kapacitások" elnevezésű egyedi program (az EK hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramja, 2007-2013) * - Az "Együttműködés" elnevezésű egyedi program (az EK hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramja, 2007-2013) * - A Közös Kutatóközpont által közvetlen intézkedések révén végrehajtandó egyedi program (az EK hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramja, 2007-2013) * - A Közös Kutatóközpont által közvetlen intézkedések révén végrehajtandó egyedi program (az Euratom hetedik nukleáris kutatási és képzési keretprogramja, 2007-2011) * - Az Európai Atomenergia-közösség egyedi programja (hetedik kutatási és képzési keretprogram, 2007-2011) * (vita)
CRE

Ajánlás második olvasatra, amelynek tárgya a Tanács közös álláspontja az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (12032/2/2006 - C6-0318/2006 - 2005/0043(COD)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A6-0392/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról (COM(2005)0705 - C6-0005/2006 - 2005/0277(COD)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Philippe Busquin (A6-0304/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács (Euratom) rendeletére az Európai Atomenergia-közösség hetedik keretprogramjának (2007–2011) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról (COM(2006)0042 - C6-0080/2006 - 2006/0014(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Anne Laperrouze (A6-0305/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs közösségi keretprogramot (2007-2013) végrehajtó "Személyzet" elnevezésű egyedi programról (COM(2005)0442 - C6-0383/2005 - 2005/0187(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Umberto Pirilli (A6-0360/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs közösségi keretprogramot (2007-2013) végrehajtó "Ötletek" elnevezésű egyedi programról (COM(2005)0441 - C6-0382/2005 - 2005/0186(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A6-0369/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs közösségi keretprogramot (2007-2013) végrehajtó "Kapacitások" elnevezésű egyedi programról (COM(2005)0443 - C6-0384/2005 - 2005/0188(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Vittorio Prodi (A6-0371/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs közösségi keretprogramot (2007-2013) végrehajtó "Együttműködés" elnevezésű egyedi programról (COM(2005)0440 - C6-0381/2005 - 2005/0185(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Teresa Riera Madurell (A6-0379/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs közösségi keretprogramot (2007-2013) a Közös Kutatóközpont által közvetlen intézkedések révén végrehajtó egyedi programról (az EK hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramja keretében, 2007-2013) (COM(2005)0439 - C6-0380/2005 - 2005/0184(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: David Hammerstein Mintz (A6-0335/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára a nukleáris kutatási és képzési keretprogramot (2007-2011) a Közös Kutatóközpont által közvetlen intézkedések révén végrehajtó egyedi programról (az Euratom hetedik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramja keretében, 2007-2013) (COM(2005)0444 - C6-0385/2005 - 2005/0189(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0357/2006)

Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács határozatára az Európai Atomenergia-közösség hetedik nukleáris kutatási és képzési keretprogramját (2007-2011) végrehajtó egyedi programról (COM(2005)0445/2 - COM(2005)0445/2 - 2005/0190(CNS)) - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Umberto Guidoni (A6-0333/2006)

Jerzy Buzek előterjeszti az ajánlást második olvasatra (A6-0392/2006).

Philippe Busquin előterjeszti a jelentést (A6-0304/2006).

Anne Laperrouze előterjeszti a jelentést (A6-0305/2006).

Umberto Pirilli előterjeszti a jelentést (A6-0360/2006).

Angelika Niebler előterjeszti a jelentést (A6-0369/2006).

Vittorio Prodi előterjeszti a jelentést (A6-0371/2006).

Teresa Riera Madurell előterjeszti a jelentést (A6-0379/2006).

David Hammerstein Mintz előterjeszti a jelentést (A6-0335/2006).

Daniel Caspary előterjeszti a jelentést (A6-0357/2006).

Umberto Guidoni előterjeszti a jelentést (A6-0333/2006).

Felszólal: Janez Potočnik (a Bizottság tagja) és Paula Lehtomäki (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Neena Gill (a BUDG bizottság véleményének előadója), Jamila Madeira (az EMPL bizottság véleményének előadója), Markus Pieper (az AGRI bizottság véleményének előadója), Giovanni Berlinguer (a CULT bizottság véleményének előadója), Giles Chichester, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Reino Paasilinna, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Carlo Casini, Britta Thomsen, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eluned Morgan, Françoise Grossetête, Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Romana Jordan Cizelj, Ján Hudacký, Jan Christian Ehler, Etelka Barsi-Pataky, Paul Rübig és Janez Potočnik.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.10. pont , 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.11. pont , 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.14. pont , 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.15. pont , 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.16. pont , 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.17. pont , 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.18. pont , 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.19. pont , 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.20. pont és 2006.11.30-i jegyzőkönyv 8.21. pont .

Utolsó frissítés: 2007. február 16.Jogi nyilatkozat