Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0260(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0399/2006

Ingivna texter :

A6-0399/2006

Debatter :

PV 12/12/2006 - 18
CRE 12/12/2006 - 18

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.8
CRE 13/12/2006 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0559

Protokoll
Onsdagen den 13 december 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.8. Samordning av vissa bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller sändningsverksamhet för television ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television [KOM(2005)0646 - C6-0443/2005 - 2005/0260(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0559)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0559)

Inlägg om omröstningen:

- Ruth Hieronymi (föredragande) gjorde ett förtydligande angående terminologin i den tyska versionen av betänkandet jämfört med den engelska och den franska versionen.

- Jacques Toubon krävde att alla språkliga skillnader i de olika versionerna av texten skulle åtgärdas innan parlamentets ståndpunkt översändes till kommissionen och rådet (talmannen svarade honom att detta var avsikten).

- Christopher Heaton-Harris undrade om ändringsförslag 160 var tillåtligt (talmannen svarade att detta hade kontrollerats och konstaterats utan tvivel vara fallet).

- Ignasi Guardans Cambó yttrade sig om omröstningsförfarandet.

Senaste uppdatering: 9 maj 2007Rättsligt meddelande