Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0282(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0301/2006

Ingivna texter :

A6-0301/2006

Debatter :

PV 12/12/2006 - 25
CRE 12/12/2006 - 25

Omröstningar :

PV 13/12/2006 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0561

Protokoll
Onsdagen den 13 december 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.10. Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp och om tillgång till reparationsinformation ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp, om tillgång till reparationsinformation och om ändring av direktiv 72/306/EEG och direktiv .../.../EG [KOM(2005)0683 - C6-0007/2006 - 2005/0282(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A6-0301/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2006)0561)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2006)0561)

Senaste uppdatering: 9 maj 2007Rättsligt meddelande