Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0040(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0452/2006

Ingivna texter :

A6-0452/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2006 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0580

Protokoll
Torsdagen den 14 december 2006 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.12. "Civilrätt" (2007-2013) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet "Förebyggande av narkotikamissbruk och information" för perioden 2007-2013, som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" [KOM(2005)0122 - C6-0096/2005 - 2005/0040(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Inger Segelström (A6-0452/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2006)0580)

Senaste uppdatering: 9 maj 2007Rättsligt meddelande