Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2007. gada 18. janvāra - StrasbūraGalīgā redakcija

2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes regulai par Kopienas preču zīmi (kodificēta versija) (COM(2006)0830 – C6-0050/2007 – 2006/0267(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Priekšlikums Padomes regulai par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm (kodificēta versija) (COM(2006)0813 – C6-0049/2007 – 2006/0265(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1868/94, ar ko ievieš kvotu sistēmu attiecībā uz kartupeļu cietes ražošanu (COM(2006)0827 – C6-0046/2007 – 2006/0268(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AGRI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido kopīgo lauksaimniecības tirgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus atsevišķiem lauksaimniecības produktiem (COM(2006)0822 – C6-0045/2007 – 2006/0269(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AGRI

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (COM(2006)0755 – C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AGRI

atzinums :

BUDG

- Priekšlikums Padomes direktīvai par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (pārstrādāta versija) (COM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

atzinums :

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 01/2007 - III iedaļa - Komisija (SEC(2007)0026 – C6-0037/2007 – 2007/2012(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Somijas Republikas ierosinājums pieņemt Padomes lēmumu, ar kuru groza Padomes aktu, ar ko pieņem Eiropola analītiskajām datnēm piemērojamos noteikumus (16336/2006 – C6-0048/2007 – 2007/0802(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

- Somijas Republikas ierosinājums pieņemt Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus (16333/2006 – C6-0047/2007 – 2007/0801(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

atzinums :

BUDG

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedza Cristiana Muscardini un Roberta Angelilli, par modeļu psihisko un fizisko veselību (B6-0030/2007).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

atzinums :

FEMM

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 31. maijaJuridisks paziņojums