Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2149(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0478/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0478/2006

Συζήτηση :

PV 18/01/2007 - 3
CRE 18/01/2007 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2007 - 9.10
CRE 18/01/2007 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0010

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3. Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών (2005/2149(INI)) - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Anna Záborská (A6-0478/2006)

Η Anna Záborská παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Edit Bauer, Lissy Gröner, Danutė Budreikaitė, Jan Tadeusz Masiel, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylwester Chruszcz, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Piia-Noora Kauppi, Teresa Riera Madurell, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ljudmila Novak και Inger Segelström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.01.2007.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου