Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0083(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0009/2007

Ingediende teksten :

A6-0009/2007

Debatten :

PV 13/02/2007 - 12
CRE 13/02/2007 - 12

Stemmingen :

PV 14/02/2007 - 5.5
CRE 14/02/2007 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0036

Notulen
Dinsdag 13 februari 2007 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. Vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende voorschriften voor een vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers voorziet, en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 [COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Lutz Goepel (A6-0009/2007)

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Lutz Goepel leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie, Bernadette Bourzai, namens de PSE-Fractie, Kyösti Virrankoski, namens de ALDE-Fractie, Andrzej Tomasz Zapałowski, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Dimitar Stoyanov, namens de ITS-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Neil Parish, Herbert Bösch, Jan Mulder, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Gerard Batten, Monica Maria Iacob-Ridzi, Luis Manuel Capoulas Santos, Marian Harkin, Jan Tadeusz Masiel, James Nicholson, Marc Tarabella, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Thijs Berman, Gábor Harangozó en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 14.02.2007.

Laatst bijgewerkt op: 21 maart 2007Juridische mededeling