Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2200(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0020/2007

Внесени текстове :

A6-0020/2007

Разисквания :

PV 14/02/2007 - 2
CRE 14/02/2007 - 2

Гласувания :

PV 14/02/2007 - 3.1
PV 14/02/2007 - 5.1
CRE 14/02/2007 - 3.1
CRE 14/02/2007 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0032

Протокол
сряда, 14 февруари 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия

3.1. Транспортиране и незаконно задържане на затворници (гласуване)
CRE

Окончателен доклад относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници [2006/2200(INI)] - Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници. Докладчик: Giovanni Claudio Fava (A6-0020/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания", точка 1)

Председателят съобщи, че групата UEN е предложила, на основание член 155, параграф 5 от Прaвилника за дейността, предвид броя внесени изменения по този доклад, една част от въпросните изменения да бъдат поставени на гласуване „ан-блок“.

Изказаха се: Umberto Pirilli, от името на групата UEN, който направи уточнение във връзка с това предложение, Ewa Klamt, която настоя исканията за гласуване поотделно и разделно гласуване, представени от групата PPE-DE да бъдат уважени (Председателят отговори, че това ще бъде направено), и Ignasi Guardans Cambó, който възрази срещу предложението.

Парламентът одобри искането на групата UEN.

Председателят съобщи, че гласуването по доклада трябва да бъде прекъснато в 12.00 ч. поради тържественото заседание.

Изказа се Cristiana Muscardini, която предложи докладът Giovanni Claudio Fava да бъде поставен на гласуване след тържественото заседание, за да не се прекъсва гласуването (Председателят отговори, че предвид необходимото време за гласуване, той не може да даде ход на това искане).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказвания относно гласуването:

- Giovanni Claudio Fava (докладчик) уточни съдържанието на групите изменения, поставени на гласуване;

- Ignasi Guardans Cambó, след като възрази срещу тази прцедура но гласуване, поиска изменение 38 да бъде гласувано поотделно (Председателят даде ход на това искане);

- Giovanni Claudio Fava направи устно предложение за изменение на параграф 60, което бе одобрено;

- Giusto Catania посочи, че групата GUE/NGL оттегля изменение 261;

- Ignasi Guardans Cambó относно протичането на гласуването;

- Johannes Blokland относно ритъма на гласуване, който той счита за прекалено бърз.

(Времето за гласуване е прекъснато в този момент; то ще бъде възобновено след тържественото заседание.)

Последно осъвременяване: 21 март 2007 г.Правна информация