Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2518(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0051/2007

Debatter :

PV 15/02/2007 - 10.1
CRE 15/02/2007 - 10.1

Omröstningar :

PV 15/02/2007 - 11.1

Antagna texter :

P6_TA(2007)0055

Protokoll
Torsdagen den 15 februari 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.1. Dialogen mellan den kinesiska regeringen och Dalai Lamas sändebud
CRE

Resolutionsförslag B6-0051/2007, B6-0053/2007, B6-0057/2007, B6-0059/2007, B6-0061/2007 och B6-0066/2007

Erik Meijer, Marco Cappato, Eva Lichtenberger, Alexandra Dobolyi, Marek Aleksander Czarnecki och Thomas Mann redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Koenraad Dillen för ITS-gruppen, och Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 15.02.2007.

Talare: Bernd Posselt och Marios Matsakis.

Senaste uppdatering: 20 juni 2007Rättsligt meddelande