Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0151(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0056/2007

Внесени текстове :

A6-0056/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2007 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0060

Протокол
вторник, 13 март 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия

8.3. Бюджетна дисциплина * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за отмяна на Регламент (EО) № 2040/2000 на Съвета относно бюджетната дисциплина (COM(2006)0448 - C6-0277/2006 - 2006/0151(CNS)) - Комисия по бюджети. Докладчик: Janusz Lewandowski (A6-0056/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0060)

Последно осъвременяване: 18 април 2007 г.Правна информация