Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2130(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0036/2007

Debatter :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0100

Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - BrysselSlutlig utgåva

19. Framtiden för professionell fotboll i Europa - Säkerhet i samband med fotbollsmatcher * (debatt)
CRE

Betänkande om framtiden för professionell fotboll i Europa [2006/2130(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Betänkande om Republiken Österrikes initiativ om rådets beslut av den 25 april 2002 om ändring av beslut 2002/348/RIF om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Ivo Belet redogjorde för sitt betänkande.

Giusto Catania redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jean-Luc Bennahmias (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Toine Manders (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Gary Titley (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Thomas Mann för PPE-DE-gruppen, Guy Bono för PSE-gruppen, Karin Resetarits för ALDE-gruppen, Dariusz Maciej Grabowski för UEN-gruppen, Ian Hudghton för Verts/ALE-gruppen, Věra Flasarová för GUE/NGL-gruppen, Jeffrey Titford för IND/DEM-gruppen, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat och Giuseppe Castiglione.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani och Ján Figeľ.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 29.03.2007 och punkt 8.9 i protokollet av den 29.03.2007.

Senaste uppdatering: 3 juli 2007Rättsligt meddelande