Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - BrysselLopullinen painos

9. Äänestysselitykset
CRE

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Mietintö: Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Mietintö: Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Mietintö: Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi ja Andreas Mölzer

Mietintö: Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Mietintö: Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Mietintö: Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina ja Richard Corbett

Mietintö: Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė

Päivitetty viimeksi: 3. heinäkuuta 2007Oikeudellinen huomautus