Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0238(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0081/2007

Debates :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Balsojumi :

PV 25/04/2007 - 11.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0149

Protokols
Otrdiena, 2007. gada 24. aprīļa - StrasbūraGalīgā redakcija

11. Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***I - Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***I - Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem ***I - Ostas valsts kontrole ***I - Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dirk Sterckx (A6-0086/2007).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0063/2007).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli (Pārstrādāta) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Dominique Vlasto (A6-0081/2007).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007).

Uzstājās: Karin Roth (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Dirk Sterckx iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0079/2007).

Paolo Costa iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0070/2007).

Uzstājās: Willi Piecyk (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Piia-Noora Kauppi (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja) un Ioannis Kasoulides PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Emanuel Jardim Fernandes PSE grupas vārdā, Josu Ortuondo Larrea ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Jacky Henin GUE/NGL grupas vārdā, Ian Hudghton Verts/ALE grupas vārdā, Graham Booth IND/DEM grupas vārdā, Fernand Le Rachinel ITS grupas vārdā, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary un Stanisław Jałowiecki.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.3. punkts, 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.4. punkts, 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.5. punkts, 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.6. punkts un 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.7. punkts.

Pēdējā atjaunošana - 2007. gada 5. oktobraJuridisks paziņojums