Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0082/2007

Ingivna texter :

A6-0082/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/04/2007 - 7.1
CRE 25/04/2007 - 7.1

Antagna texter :

P6_TA(2007)0140

Protokoll
Onsdagen den 25 april 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.1. Anpassning av bestämmelserna i avdelning IV i EG-fördraget om domstolens behörighet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets beslut om anpassning av bestämmelserna om domstolen på de områden som omfattas av avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen [KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A6-0082/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

József Szájer (föredragande) höll ett anförande på grundval av artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0140)

Senaste uppdatering: 3 oktober 2007Rättsligt meddelande