Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0227(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0031/2007

Ingivna texter :

A6-0031/2007

Debatter :

PV 23/04/2007 - 17
CRE 23/04/2007 - 17

Omröstningar :

PV 25/04/2007 - 11.1
CRE 25/04/2007 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0144

Protokoll
Onsdagen den 25 april 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.1. Läkemedel för avancerad terapi ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 [KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0144)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0144)

Inlägg om omröstningen:

- Miroslav Mikolášik (föredragande) och Dagmar Roth-Behrendt för PSE-gruppen yttrade sig om kompromissändringsförslagen.

- Hartmut Nassauer yttrade sig om ändringsförslag 66.

- Alejo Vidal-Quadras yttrade om omröstningsgången.

- Miroslav Mikolášik, yttrade sig om ordningsföljden för omröstningen om ändringsförslagen.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2007Rättsligt meddelande