Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0170/2007

Разисквания :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Гласувания :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11

Приети текстове :


Протокол
сряда, 25 април 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия

17. Хомофобията в Европа (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Хомофобията в Европа

Изказа се Konrad Szymański, от името на групата UEN, за да поиска обявяване на недопустимост в съответствие с член 167 от Правилника за дейността (точка 13 от протокола от 24.04.2007).

Изказаха се: относно това предложение, Manfred Weber, от името на групата PPE-DE, и Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE.

Чрез ПГ (Verts/ALE) (103 - „за“, 210 - „против“, 2 въздържали се), Парламенът отхвърля предложението.

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Vladimír Špidla (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE-DE, Martine Roure, от името на групата PSE, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Philip Claeys, от името на групата ITS, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser и Vladimír Špidla.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford и Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE, (B6-0167/2007);

- Martine Roure и Michael Cashman, от името на групата PSE, (B6-0168/2007);

- Roberta Angelilli, от името на групата UEN, (B6-0170/2007);

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, и Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto и André Brie, от името на групата GUE/NGL, относно хомофобията в Европа (B6-0171/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 26.04.2007.

(Заседанието, прекъснато в 17.50 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.00 ч.)

Последно осъвременяване: 4 октомври 2007 г.Правна информация