Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0171/2007

Разисквания :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Гласувания :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11

Приети текстове :

P6_TA(2007)0167

Протокол
четвъртък, 26 април 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия

8.11.  Хомофобията в Европа (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B6-0167/2007, B6-0168/2007, B6-0170/2007 и B6-0171/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0167/2007

(за замяна на B6-0167/2007, B6-0168/2007 и B6-0171/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Martine Roure и Michael Cashman, от името на групата PSE,

Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford и Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE,

Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto и André Brie, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2007)0167)

(Предложението за резолюция B6-0170/2007 отпада.)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Zbigniew Zaleski относно използваната терминология в текста на предложението за обща резолюция;

- Kathalijne Maria Buitenweg направи устно предложение за изменение с оглед включването на нов параграф 12а; предложението не бе одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП възразиха срещу неговото вземане под внимание.

Последно осъвременяване: 4 октомври 2007 г.Правна информация