Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0028(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0035/2007

Teksty złożone :

A6-0035/2007

Debaty :

PV 18/06/2007 - 15
CRE 18/06/2007 - 15

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0259

Protokół
Poniedziałek, 18 czerwca 2007 r. - StrasburgWersja ostateczna

15. Definicja, opis, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych [COM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Horst Schnellhardt (A6-0035/2007)

Głos zabrała Viviane Reding (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

Horst Schnellhardt przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Gary Titley (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Linda McAvan w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer w imieniu grupy ITS, Irena Belohorská niezrzeszona, Miroslav Mikolášik, Libor Rouček, Henrik Lax, Wiesław Stefan Kuc, Ian Hudghton, Jens Holm, Roger Helmer, Struan Stevenson, Emanuel Jardim Fernandes, Ryszard Czarnecki, Richard Seeber, Karin Scheele, Danutė Budreikaitė, Jan Březina, Bogdan Golik, Margie Sudre, Åsa Westlund, Alexander Stubb i Péter Olajos.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Christa Klaß, Bogusław Sonik, James Nicholson, Niels Busk (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI) i Viviane Reding.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.22 protokołu z dnia 19.06.2007.

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2007Informacja prawna