Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2560(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0270/2007

Debatten :

PV 11/07/2007 - 14
CRE 11/07/2007 - 14

Stemmingen :

PV 12/07/2007 - 6.10

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0350

Notulen
Woensdag 11 juli 2007 - StraatsburgDefinitieve uitgave

14. Palestina (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Palestina

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Luigi COCILOVO
Ondervoorzitter

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Liam Aylward, namens de UEN-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, Jana Hybášková, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Eugen Mihăescu, Edward McMillan-Scott, Geoffrey Van Orden, Philip Claeys, namens de ITS-Fractie, Manuel Lobo Antunes en Benita Ferrero-Waldner.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vito Bonsignore, Charles Tannock, Elmar Brok, Antonio Tajani, Bogdan Klich, Jana Hybášková, Tokia Saïfi, Robert Atkins, Gunnar Hökmark, Michael Gahler en Patrick Gaubert, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten (B6-0268/2007),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten (B6-0270/2007),

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over Palestina (B6-0272/2007),

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten (B6-0273/2007),

- Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit en Johannes Voggenhuber, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in het Midden-Oosten (B6-0274/2007),

- Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in het Nabije-Oosten (B6-0275/2007).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 12.07.2007.

Laatst bijgewerkt op: 21 september 2007Juridische mededeling