Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
PöytäkirjaMuut tiedostomuodot
Maanantai 3. syyskuuta 2007 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
 8.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Vetoomukset
 11.Määrärahojen siirrot
 12.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Kreikan metsäpalot, niiden seuraukset sekä johtopäätökset ennaltaestävien toimenpiteiden ja hälytystoimenpiteiden kannalta (keskustelu)
 17.Sääntelyn parantaminen - Parempi säädöskäytäntö 2005: toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet - Sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategia - Oikeudellisesti sitomattomien välineiden institutionaaliset ja oikeudelliset vaikutukset (keskustelu)
 18.Euroopan työnvälitysverkostoa (EURES) koskeva toimintakertomus 2004-2005: yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja
Lopullinen painos (189 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (194 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (230 kb)
Päivitetty viimeksi: 19. lokakuuta 2007Oikeudellinen huomautus