Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-0046/2007 (B6-0139/2007)

Debaty :

PV 05/09/2007 - 2
CRE 05/09/2007 - 2

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 5 września 2007 r. - StrasburgWersja ostateczna

2. Walka z terroryzmem (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-0046/2007) zadane przez Manfreda Webera w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Alexandra Alvaro w imieniu grupy ALDE, Cristianę Muscardini i Robertę Angelilli w imieniu grupy UEN, do Rady: Walka z terroryzmem (B6-0139/2007)

Pytanie ustne (O-0051/2007) zadane przez Manfreda Webera i Josepha Daula w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Alexandra Alvaro w imieniu grupy ALDE, Cristianę Muscardini i Robertę Angelilli w imieniu grupy UEN do Komisji: Walka z terroryzmem (B6-0313/2007)

Pytanie ustne (O-0053/2007) zadane przez Kathalijne Marię Buitenweg, Hélène Flautre i Cema Özdemira w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catanię w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Walka z terroryzmem (B6-0314/2007)

Przewodniczący stwierdził, że urzędujący Przewodniczący Rady jest jeszcze nieobecny.

Głos zabrała Kathalijne Maria Buitenweg zwracając się o odroczenie debaty do czasu przybycia urzędującego Przewodniczącego Rady ze względu na to, że pytania ustne są adresowane do Rady.

Jednak Przewodniczący zaproponował Zgromadzeniu, by bezzwłocznie rozpocząć debatę, aby nie przekroczyć limitu przeznaczonego na nią czasu.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Joseph Daul, Martine Roure, Alexander Alvaro, Cristiana Muscardini, Kathalijne Maria Buitenweg i Giusto Catania zadali pytania ustne.

Manuel Lobo Antunes (urzędujący przewodniczący Rady) i Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedzieli na pytania.

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer w imieniu grupy ITS, Jim Allister, niezrzeszony, Jaime Mayor Oreja, Bárbara Dührkop Dührkop, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Koenraad Dillen, Timothy Kirkhope, Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Paul Marie Coûteaux i Ryszard Czarnecki.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Miguel Portas, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Antonio Tajani, Michael Cashman, Ignasi Guardans Cambó, Mirosław Mariusz Piotrowski, Mihael Brejc, Dan Mihalache, Anneli Jäätteenmäki, Jan Tadeusz Masiel, Barbara Kudrycka, Csaba Sándor Tabajdi, Marian-Jean Marinescu, Genowefa Grabowska, Bogdan Klich, Ana Maria Gomes, Hubert Pirker, Libor Rouček, Herbert Reul, Proinsias De Rossa, Charlotte Cederschiöld, Giulietto Chiesa, Maria da Assunção Esteves, Ioannis Varvitsiotis, Józef Pinior, Geoffrey Van Orden, Marianne Mikko, Jana Hybášková, Paulo Casaca, Manuel Lobo Antunes i Franco Frattini.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 11.10.2007.

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2007Informacja prawna