Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 6 september 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Elena Valenciano Martínez-Orozco - A6-0302/2007

- Koenraad Dillen, Frank Vanhecke

Betänkande Béatrice Patrie - A6-0281/2007

- Zuzana Roithová

Senaste uppdatering: 19 oktober 2007Rättsligt meddelande