Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2633(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0363/2007

Συζήτηση :

PV 26/09/2007 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0420

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.5. Κατάσταση στη Βιρμανία (Μυανμάρ) (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 και B6-0372/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0363/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-0370/2007, B6-0371/2007 και B6-0372/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt και Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Glenys Kinnock και Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski και Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Raül Romeva i Rueda, Frithjof Schmidt και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Η Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υπογράφει επίσης την εν λόγω πρόταση ψηφίσματος.

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0420)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Geoffrey Van Orden καταθέτει προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 1 και 3, οι οποίες κρατούνται·

- Οι Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Elmar Brok καταθέτουν προφορικές τροπολογίες στην παράγραφο 5, οι οποίες κρατούνται.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου