Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
ProtokollMuud formaadid
Neljapäev, 27. september 2007 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Rassilise võrdsuse direktiivi 2000/43/EÜ kohaldamine (arutelu)
 4.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus 2007. aastal (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Laiaulatusliku strateegia vajadus vähktõve kontrolli all hoidmiseks (kirjalik deklaratsioon)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Päevakord
 9.Hääletused
  9.1.Digitaalraamatukogud (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.2.Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  9.3.Surmanuhtluse moratoorium (hääletus)
  9.4.Tšaad ja Kesk-Aafrika Vabariik (hääletus)
  9.5.Olukord Birmas (hääletus)
  9.6.Piiriüleste teenuste osutajate kohustused (hääletus)
  9.7.Rassilise võrdsuse direktiivi 2000/43/EÜ kohaldamine (hääletus)
  9.8.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus 2007. aastal (hääletus)
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 13.Nõukogu ühistest seisukohtadest teadaandmine
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Teatud dokumente puudutavad otsused
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll
Lõplik väljaanne (151 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (133 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (256 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (844 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (190 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (150 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (550 kb)
Viimane päevakajastamine: 27. november 2007Õigusalane teave