Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2019B(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0394/2007

Viták :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Szavazatok :

PV 25/10/2007 - 7.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0474

Jegyzőkönyv
2007. október 23., kedd - StrasbourgVégleges kiadás

13. 2008. évi általános költségvetés: III. szakasz, Bizottság - 2008. évi általános költségvetés: (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakasz) (vita)
CRE

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, III. szakasz - Bizottság [C6-0287/2007 – 2007/2019(BUD)] és az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2008. számú módosító indítvány (13659/2007 - C6-0341/2007) - Költségvetési Bizottság. Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről:
I. szakasz: Európai Parlament
II. szakasz: Tanács
IV. szakasz: Bíróság
V. szakasz: Számvevőszék
VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
VII. szakasz: Régiók Bizottsága
VIII. szakasz: Európai ombudsman
IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos [C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ville Itälä (A6-0394/2007)

Az elnök a következő nyilatkozatot teszi: „Mielőtt megadnám a szót Dalia Grybauskaitė biztos asszonynak, szeretnék megdöbbenésemnek hangot adni amiatt, hogy a vitára meghívott többi biztos nincs jelen. Többféle magyarázat létezhet erre. Talán a meghívóinkat kissé későn küldték el. Ez lehetséges, utána fogok nézni, hogy erről van-e szó.

Mindenesetre fel szeretném hívni a Bizottság figyelmét arra, hogy egy intézményközi megállapodás értelmében a Bizottság jelenléte kötelező az Európai Parlament plenáris ülésein. Ezt a kérdést alaposabban meg fogom vizsgálni, és elvárom, hogy a Bizottság, illetve természetesen a Parlament is betartsa az intézményközi megállapodásban rögzített kötelezettségvállalásokat.

Kérem a jelen lévő Dalia Grybauskaitė biztos asszonyt, hogy erről értesítse a Bizottságot. E kérdéssel kapcsolatban már kifejtettem álláspontomat az Elnökök Értekezlete keretében is. Mindenesetre nem kívánok egyoldalú vádaskodásokba bocsátkozni, hanem alaposabban meg fogom vizsgálni a kérdést.”

Ville Itälä és Kyösti Virrankoski előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Richard James Ashworth, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Catherine Guy-Quint, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Wiesław Stefan Kuc, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Hans-Peter Martin, független.

Felszólal: Dalia Grybauskaitė (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michael Gahler (az AFET bizottság véleményének előadója) és Ralf Walter (a DEVE bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Peter Šťastný (az INTA bizottság véleményének előadója), Salvador Garriga Polledo (a CONT bizottság véleményének előadója), Cristobal Montoro Romero (az ECON bizottság véleményének előadója), Gabriele Stauner (az EMPL bizottság véleményének előadója), Jutta Haug (az ENVI bizottság véleményének előadója), Angelika Niebler (az ITRE bizottság véleményének előadója), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (az IMCO bizottság véleményének előadója), Wojciech Roszkowski (a REGI bizottság véleményének előadója), Jan Mulder (az AGRI bizottság véleményének előadója), Emanuel Jardim Fernandes (a PECH bizottság véleményének előadója), Helga Trüpel (a CULT bizottság véleményének előadója), Gérard Deprez (a LIBE bizottság véleményének előadója), Rihards Pīks (az AFCO bizottság véleményének előadója), Christa Prets (a FEMM bizottság véleményének előadója), Luciana Sbarbati (a PETI bizottság véleményének előadója), László Surján, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gérard Onesta, Pedro Guerreiro, Jean-Claude Martinez, Sergej Kozlík, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, Seán Ó Neachtain, Margrete Auken, Adamos Adamou és Janusz Lewandowski.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Louis Grech, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Satu Hassi, James Elles, Joan Calabuig Rull, Samuli Pohjamo, Simon Busuttil, Göran Färm, Hannu Takkula, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Rolf Berend, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Katerina Batzeli és Reimer Böge (a BUDG bizottság elnöke).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2007.10.25-i jegyzőkönyv 7.2. pont és 2007.10.25-i jegyzőkönyv 7.3. pont .

(Az ülést 17.45 órakor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 17.50 órakor folytatják.)

Utolsó frissítés: 2007. december 4.Jogi nyilatkozat