Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2019(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0397/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 13
CRE 23/10/2007 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2007 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0473

Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2007 - ŠtrasburgFinálna verzia

13. Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008
(oddiel III) - Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2008 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (rozprava)
CRE

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008, oddiel III - Komisia (C6-0287/2007 – 2007/2019 (BUD)) a opravný list č. 1/2008 (13659/2007 - C6-341/2007) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2008
Oddiel I, Európsky parlament
Oddiel II, Rada
Oddiel IV, Súdny dvor
Oddiel V, Dvor audítorov
Oddiel VI, Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddiel VII, Výbor regiónov
Oddiel VIII, Európsky ombudsman
Oddiel IX, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [C6-0288/2007 – 2007/2019B(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Ville Itälä (A6-0394/2007)

Predseda vystúpil s týmto vyhlásením: „Predtým než udelím slovo pani komisárke Dalii Grybauskaitė, chcel by som vyjadriť údiv nad neprítomnosťou ďalších komisárov, ktorých sme poprosili o účasť. Existujú rôzne odôvodnenia. Pravdepodobne sme odoslali pozvánky príliš neskoro. Je to možné, overím si to.

Chcem však pripomenúť Komisii, že podľa medziinštitucionálnej dohody sa musí zúčastniť schôdze Európskeho parlamentu. Podrobnejšie túto otázku preskúmam a očakávam, že Komisia, a samozrejme, aj Európsky parlament budú dodržiavať záväzky vyplývajúce z medziinštitucionálnej dohody.

Chcel by som poprosiť tu prítomnú pani komisárku Daliu Grybauskaitė, aby o tom informovala Komisiu. K uvedenej otázke som sa už vyjadril v rámci konferencie predsedov. Neželám si však začať s jednostranným obviňovaním, ale záležitosť preskúmam.“

Ville Itälä a Kyösti Virrankoski uviedli svoje správy

Vystúpili títo poslanci: Richard James Ashworth za skupinu PPE-DE, Catherine Guy-Quint za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM a Hans-Peter Martin nezávislý poslanec.

V rozprave vystúpil Dalia Grybauskaitė (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko) a Ralf Walter (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Peter Šťastný ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Salvador Garriga Polledo (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Cristobal Montoro Romero (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Gabriele Stauner (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Angelika Niebler (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Wojciech Roszkowski (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Jan Mulder (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Emanuel Jardim Fernandes (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Gérard Deprez (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Rihards Pīks (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Christa Prets (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Luciana Sbarbati (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), László Surján, Jutta Haug, Gérard Deprez, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Gérard Onesta, Pedro Guerreiro, Jean-Claude Martinez, Sergej Kozlík, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Nathalie Griesbeck, Seán Ó Neachtain, Margrete Auken, Adamos Adamou a Janusz Lewandowski.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Louis Grech, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Satu Hassi, James Elles, Joan Calabuig Rull, Samuli Pohjamo, Simon Busuttil, Göran Färm, Hannu Takkula, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marusya Ivanova Lyubcheva, Margarita Starkevičiūtė, Rolf Berend, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Katerina Batzeli a Reimer Böge (predseda výboru BUDG).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 25.10.2007 a bod 7.3 zápisnice zo dňa 25.10.2007.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.45 h. kvôli hodine otázok a pokračovalo sa v ňom opäť od 17.50 h.)

Posledná úprava: 23. januára 2008Právne oznámenie