Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2641(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0403/2007

Συζήτηση :

PV 23/10/2007 - 16
CRE 23/10/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2007 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0480

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.9. Άνοδος των τιμών των τροφίμων, προστασία των καταναλωτών (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0400/2007, B6-0401/2007, B6-0402/2007, B6-0403/2007, B6-0404/2007 και B6-0405/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0400/2007

(αντικαθιστά τις B6-0400/2007, B6-0401/2007, B6-0403/2007, B6-0404/2007 και B6-0405/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson και Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Martin Schulz, Ona Juknevičienė και Danutė Budreikaitė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0480)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0402/2007 καταπίπτει.)

Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου