Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2646(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0406/2007

Разисквания :

PV 25/10/2007 - 13.1
CRE 25/10/2007 - 13.1

Гласувания :

PV 25/10/2007 - 14.1
CRE 25/10/2007 - 14.1

Приети текстове :

P6_TA(2007)0488

Протокол
четвъртък, 25 октомври 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия

14.1. Иран (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B6-0406/2007, B6-0407/2007, B6-0410/2007, B6-0412/2007, B6-0418/2007 и B6-0419/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0406/2007

(за замяна на B6-406/2007, B6-407/2007, B6-410/2007, B6-0412/2007, B6-0418/2007 и B6-0419/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Michael Gahler, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Christa Prets, Paulo Casaca и Elena Valenciano Martínez-Orozco, от името на групата PSE
Frédérique Ries, Marco Cappato, Marco Pannella, Marios Matsakis и Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE
Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата UEN
Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE
Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2007)0488)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Marios Matsakis направи устно предложение за изменение на параграф 15; предложението бе одобрено.

Последно осъвременяване: 4 декември 2007 г.Правна информация