Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2626(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0440/2007

Разисквания :

PV 13/11/2007 - 25

Гласувания :

PV 14/11/2007 - 3.22
CRE 14/11/2007 - 3.22

Приети текстове :

P6_TA(2007)0528

Протокол
сряда, 14 ноември 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия

3.22. Среща на върха ЕС-Русия (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B6-0434/2007, B6-0436/2007, B6-0439/2007, B6-0440/2007, B6-0443/2007 и B6-0446/2007

Разискването се състоя на 24.10.2007 (точка 5 от протокола от 24.10.2007).

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0434/2007

(за замяна на B6-0434/2007, B6-0436/2007, B6-0439/2007, B6-0440/2007, B6-0443/2007 и B6-0446/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Christopher Beazley, Michael Gahler, Tunne Kelam, Bogdan Klich и Karl von Wogau, от името на групата PPE-DE,
Jan Marinus Wiersma и Hannes Swoboda, от името на групата PSE,
István Szent-Iványi и Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE,
Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere и Roberts Zīle, от името на групата UEN,
Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE,
Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2007)0528)

Изказвания относно гласуването:

- Konrad Szymański, преди гласуването, относно следваната процедура за съставянето на предложението за обща резолюция;

- Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE-DE, представи устни предложения за изменение на изменение 1 и на параграф 23, които бяха одобрени;

- Hannes Swoboda и Marianne Mikko, от името на групата PSE, представиха устно изменение на съображение О, което бе одобрено.

Последно осъвременяване: 5 февруари 2008 г.Правна информация