Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0435/2007

Συζήτηση :

PV 14/11/2007 - 2
CRE 14/11/2007 - 2

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2007 - 5.5
CRE 15/11/2007 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0533

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.5. Το ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0433/2007, B6-0435/2007, B6-0441/2007, B6-0442/2007, B6-0444/2007, B6-0445/2007 και B6-0447/2007

(Η πρόταση ψηφίσματοςB6-0433/2007 αποσύρεται.)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0435/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0435/2007, B6-0441/2007, B6-0442/2007 και B6-0447/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul, Daniel Caspary, Marianne Thyssen, Cristobal Montoro Romero και Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Robert Goebbels, Anne Van Lancker και Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Graham Watson, Margarita Starkevičiūtė, Lena Ek και Bernard Lehideux, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Cristiana Muscardini, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0533)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B6-0444/2007 και B6-0445/2007 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, που προτείνει μια προφορική τροπολογία πριν την παράγραφο 1 (νέος υπότιτλος), η οποία κρατείται·

- Hartmut Nassauer επί της παραγράφου 5;

- Udo Bullmann που προτείνει μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 14 η οποία κρατείται·

- Daniel Caspary επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας·

- Jan Andersson, ο οποίος μετά το πέρας της ψηφοφορίας ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινήσει τη θέση της, πράγμα το οποίο πράττει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Τελευταία ενημέρωση: 17 Δεκεμβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου