Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0228(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0482/2007

Внесени текстове :

A6-0482/2007

Разисквания :

PV 11/12/2007 - 18
CRE 11/12/2007 - 18

Гласувания :

PV 12/12/2007 - 3.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0607

Протокол
вторник, 11 декември 2007 г. - СтрасбургОкончателна версия

(Заседанието, прекъснато в 20.10 ч., бе възобновено в 21.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

18. Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО [10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

Jörg Leichtfried представи препоръката за второ четене.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател).

Изказаха се: Zsolt László Becsey, от името на групата PPE-DE, Inés Ayala Sender, от името на групата PSE, Arūnas Degutis, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Philip Bradbourn, Ulrich Stockmann, Kyriacos Triantaphyllides, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău, Timothy Kirkhope и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 3.8 от протокола от 12.12.2007.

Последно осъвременяване: 4 февруари 2008 г.Правна информация