Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 december 2007 - StraatsburgDefinitieve uitgave

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Om hun afkeuring uit te spreken over de incidenten in de vergaderzaal naar aanleiding van de proclamatie van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt het woord gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, en Brian Crowley, namens de UEN-Fractie.

Vervolgens wordt het woord gevoerd door Jens-Peter Bonde en Dimitar Stoyanov, laatstgenoemde voor een persoonlijk feit, evenals door Joseph Daul, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van voorgaande spreker.

De Voorzitter herinnert eraan dat het Parlement met een overgrote meerderheid (534 stemmen voor, 85 tegen en 21 onthoudingen) op 29.11.2007 zijn goedkeuring heeft gehecht aan het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (punt 7.29 van de notulen van 29.11.2007).

6. Stemmingen (voortzetting)
Laatst bijgewerkt op: 4 februari 2008Juridische mededeling