Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0173(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0443/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0443/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 19
CRE 12/12/2007 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0618

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

19. Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης [COM(2007)0478 - C6-0311/2007 - 2007/0173(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Αδάμος Αδάμου (A6-0443/2007)

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Αδάμος Αδάμου παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Genowefa Grabowska, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Παναγιώτης Δημητρίου, Sylwester Chruszcz και Roberta Alma Anastase.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2007.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Φεβρουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου