Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2676(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0518/2007

Debatter :

PV 13/12/2007 - 3

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.7

Antagna texter :

P6_TA(2007)0621

Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.7. 10 år efter antagandet av Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 och B6-0524/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0518/2007

(ersätter B6-0518/2007, B6-0520/2007, B6-0521/2007, B6-0522/2007, B6-0523/2007 och B6-0524/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Karl von Wogau, Geoffrey Van Orden och Stefano Zappalà för PPE-DE-gruppen,
Josep Borrell Fontelles, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Thijs Berman och Luis Yañez-Barnuevo García för PSE-gruppen,
Marios Matsakis och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen,
Ryszard Czarnecki och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen,
Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen,
Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Gabriele Zimmer och André Brie för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0621)

Senaste uppdatering: 4 februari 2008Rättsligt meddelande