Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0512/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 12
CRE 12/12/2007 - 12

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.9

Antagna texter :

P6_TA(2007)0623

Protokoll
Torsdagen den 13 december 2007 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.9. Bekämpning av den ökande extremismen i Europa (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 och B6-0519/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0512/2007

(ersätter B6-0512/2007, B6-0515/2007, B6-0516/2007, B6-0517/2007 och B6-0519/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Henri Weber och Lívia Járóka för PPE-DE-gruppen,
Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis och Csaba Sándor Tabajdi för PSE-gruppen,
Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro och Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen,
Brian Crowley för UEN-gruppen,
Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit och Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen,
Giusto Catania, Mary Lou McDonald och Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P6_TA(2007)0623)

Senaste uppdatering: 4 februari 2008Rättsligt meddelande