Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2106(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0003/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0003/2008

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0033

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

22. Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού [2007/2106(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Fiona Hall (A6-0003/2008)

Η Fiona Hall παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Ευαγγελία Τζαμπάζη (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Adam Gierek, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Άννυ Ποδηματά, Jerzy Buzek και Vladimir Urutchev.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Lambert van Nistelrooij.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Fiona Hall.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.01.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Φεβρουαρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου