Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0186(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0509/2007

Внесени текстове :

A6-0509/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0026

Протокол
четвъртък, 31 януари 2008 г. - БрюкселОкончателна версия

8.3. Опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 896/2006/ЕО за създаване на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на държавите-членки на определени разрешения за пребиваване, които се издават от Швейцария и Лихтенщайн за транзитно преминаване през тяхната територия [COM(2007)0508 - C6-0280/2007 - 2007/0186(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Panayiotis Demetriou (A6-0509/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2008)0026)

Последно осъвременяване: 18 февруари 2008 г.Правна информация