Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
четвъртък, 31 януари 2008 г. - БрюкселОкончателна версия

10. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Тълкуване на Правилника за дейността (член 19, параграф 1): Richard Corbett, Bogdan Pęk, Dariusz Maciej Grabowski, Christopher Heaton-Harris, Ewa Tomaszewska, Syed Kamall, Hans-Peter Martin

Доклад Armando França - A6-0507/2007: Syed Kamall

Доклад Markus Ferber - A6-0505/2007: Jim Higgins, Zuzana Roithová, Zita Pleštinská, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Резултати от Конференцията в Бали по изменението на климата (B6-0059/2008): Zuzana Roithová

Доклад Fiona Hall - A6-0003/2008: Milan Gaľa, Zuzana Roithová, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris

Доклад Carl Schlyter - A6-0495/2007: Christopher Heaton-Harris

Европейска стратегия за ромите (RC-B6-0050/2008): Zita Pleštinská, Philip Claeys, Zuzana Roithová и Milan Horáček

Последно осъвременяване: 18 февруари 2008 г.Правна информация