Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2518(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0066/2008

Συζήτηση :

PV 19/02/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Η κατάσταση στη Γάζα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Η συζήτηση έγινε στις 30.01.2008 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.01.2008).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B6-0066/2008

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B6-0067/2008

- Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir και Pierre Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (B6-0068/2008

- Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira και Béatrice Patrie, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B6-0069/2008

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Edward McMillan-Scott, Charles Tannock, Jana Hybášková, Antonio Tajani, Gay Mitchell και Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B6-0071/2008

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Γάζα (B6-0072/2008).

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.02.2008.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαρτίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου