Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2518(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0071/2008

Debatter :

PV 19/02/2008 - 4

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5

Antagna texter :

P6_TA(2008)0064

Protokoll
Torsdagen den 21 februari 2008 - StrasbourgSlutlig utgåva

4.5. Situationen i Gaza (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 och B6-0072/2008

(Vito Bonsignore hade också undertecknat B6-0071/2008, Eugenijus Maldeikis hade också undertecknat B6-0067/2008).

Debatten hölls den 30.01.2008 (punkt 17 i protokollet av den 30.01.2008).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 19.02.2008 (punkt 4 i protokollet av den 19.02.2008).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0066/2008

(ersätter B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 och B6-0072/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott och Tokia Saïfi för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie och Hannes Swoboda för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir och Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen

(Frieda Brepoels hade också undertecknat resolutionsförslaget för PPE-DE-gruppen, liksom Marcin Libicki för UEN-gruppen.)

Antogs (P6_TA(2008)0064)

Inlägg om omröstningen:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra föreslog att punkt 3 skulle delas upp i tre separata punkter (förslaget beaktades).

Senaste uppdatering: 4 mars 2008Rättsligt meddelande