Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. märts 2008 - StrasbourgLõplik väljaanne

6. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 115 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I. Armeenia

- Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel: Armeenia (B6-0110/2008);

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Alexandra Dobolyi fraktsiooni PSE nimel: Olukord Ameenias (B6-0113/2008);

- Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Bernd Posselt ja Eija-Riitta Korhola fraktsiooni PPE-DE nimel: Armeenia (B6-0114/2008);

- Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel: Armeenia (B6-0119/2008);

- Marios Matsakis, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Armeenias (B6-0120/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel: Armeenia (B6-0121/2008);

II. Meeleavaldajate arreteerimised pärast presidendivalimisi Venemaal

- Bernd Posselt, Jana Hybášková, Christopher Beazley, Tunne Kelam ja Thomas Mann fraktsiooni PPE-DE nimel: Meeleavaldajate arreteerimised pärast presidendivalimisi Venemaal (B6-0124/2008);

- Janusz Onyszkiewicz ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel: Meeleavaldajate arreteerimised pärast presidendivalimisi Venemaal (B6-0127/2008);

- Bart Staes ja Milan Horáček fraktsiooni Verts/ALE nimel: Meeleavaldajate arreteerimised pärast presidendivalimisi Vene Föderatsioonis (B6-0128/2008);

- Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel: Meeleavaldused Venemaal pärast presidendivalimisi (B6-0129/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Marcin Libicki, Roberts Zīle ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel: Meeleavaldajate arreteerimised pärast presidendivalimisi Venemaal (B6-0130/2008);

III. Afgaani ajakirjaniku Perwez Kambakhsh'i juhtum - Iraani kodaniku Seyed Mehdi Kazemi juhtum

Perwez Kambakhsh

- Angelika Beer, Joost Lagendijk ja Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel: Afganistan (B6-0112/2008);

- Thomas Mann, Guido Podestà, Eija-Riitta Korhola ja Nicole Fontaine fraktsiooni PPE-DE nimel: Afgaani süüdimõistmine islami kohtute poolt (B6-0115/2008);

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Ewa Tomaszewska fraktsiooni UEN nimel: Ajakirjanik Perwez Kambakhsh'i juhtum (B6-0116/2008);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni PSE nimel: Ajakirjanik Perwez Kambakhsh'i juhtum (B6-0118/2008);

- Francis Wurtz ja André Brie fraktsiooni GUE/NGL nimel: Afganistan: ajakirjanik Perwez Kambakhsh'i juhtum (B6-0123/2008);

- Jules Maaten, Marios Matsakis ja Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel: Afganistan (B6-0125/2008);

Seyed Mehdi Kazemi

- Jean Lambert ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Mehdi Kazemi juhtum (B6-0111/2008);

- Pasqualina Napoletano ja Michael Cashman fraktsiooni PSE nimel: Mehdi Kazemi juhtum (B6-0117/2008);

- Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel: Mehdi Kazemi juhtum (B6-0122/2008);

- Marco Cappato, Marco Pannella, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel: Mehdi Kazemi juhtum (B6-0126/2008);

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 142.

Viimane päevakajastamine: 31. märts 2008Õigusalane teave