Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2017(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0058/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0058/2008

Συζήτηση :

PV 10/03/2008 - 21
CRE 10/03/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2008 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0083
P6_TA(2008)0084

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10.11. Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2008 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2008 για το οικονομικό έτος 2008
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [2008/2017(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0058/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0083)

Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου