Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. märts 2008 - StrasbourgLõplik väljaanne

3. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine
(Brüssel, 13. ja 14. märts 2008) (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine
(Brüssel, 13. ja 14. märts 2008)

Janez Lenarčič (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Giles Chichester, Robert Goebbels, Janusz Onyszkiewicz, Ryszard Czarnecki, Claude Turmes, Eva-Britt Svensson, Johannes Blokland, Andreas Mölzer, Marianne Thyssen, Harlem Désir, Lena Ek, Mario Borghezio, Marie Anne Isler Béguin, Dimitrios Papadimoulis, Philip Claeys, João de Deus Pinheiro, Udo Bullmann, Fiona Hall, Mirosław Mariusz Piotrowski, Gisela Kallenbach, Kyriacos Triantaphyllides, Roger Helmer, Werner Langen, Jan Andersson, Margarita Starkevičiūtė, Konrad Szymański, Gunnar Hökmark, Katerina Batzeli, Danutė Budreikaitė, Karl-Heinz Florenz, Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Lambert van Nistelrooij, Gary Titley, Daniel Dăianu, Klaus-Heiner Lehne, Riitta Myller, Kathy Sinnott, Malcolm Harbour, Proinsias De Rossa, Georg Jarzembowski, Dariusz Rosati, Othmar Karas, Pervenche Berès, Monica Maria Iacob-Ridzi, Mairead McGuinness, Carlos Coelho ja Christopher Beazley.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, Zita Pleštinská, Georgs Andrejevs, Erna Hennicot-Schoepges, Paul Rübig ja Nina Škottová.

Sõna võtsid Janez Lenarčič ja José Manuel Barroso.

Sõna võtsid Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel mõtete kohta, mida väljendasid Graham Watson ja Othmar Karas, Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, mõlemad selle sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 31. märts 2008Õigusalane teave